Полiтика конфiденцiйностi
Загальні умови
1. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту інформації про
фізичних осіб (далі - Користувачі), яка може бути отримана при заповненні
Користувачем форми зворотного зв'язку на Лендінг сторінці
lotusedesign.spase, а також порядок і згоду Користувача на отримання
рекламної інформації при заповненні Користувачем форми зворотного
зв'язку на Лендінг сторінці lotusedesign.com.ua.
2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про
Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого
доступу і розголошення, дотримання норм законодавства про рекламу в т.ч.
при отриманні Користувачем рекламної інформації.
3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом
інформації наданої Користувачем, регулюються цією Політикою, і чинним
законодавством України.
4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики
конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми
зворотного зв'язку на Лендінг сторінці lotusedesign.com.ua, і включають в себе
наступну інформацію: - прізвище, ім'я, по батькові Користувача; -
контактний номер телефону Користувача. Заповнюючи реєстраційну
форму, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.
Натискаючи «Відправити» Користувач погоджується на обробку та передачу
Розпоряднику своїх персональних даних, залишених при заповненні форми
зворотного зв'язку на Лендінг сторінці lotusedesign.spase з метою отримання
рекламної інформації. Так само Користувач погоджується на отримання
рекламної інформації по будь-яких каналах зв'язку, наданим Користувачем
при заповненні форми зворотного зв'язку на Лендінг сторінці
lotusedesign.com.ua.
Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається
Користувачами
1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до
законодавства України. Обробка персональних даних Користувача
здійснюється з метою:
• надання Користувачеві інформації про послуги, що надаються, спеціальних
пропозицій та інших відомостей.
Умови обробки персональної інформації наданої
Користувачем
1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом
терміну, необхідного для цілей, зазначених в цій Політиці, будь-яким
законним способом, в тому числі в інформаційних системах з використанням
засобів автоматизації або без використання таких засобів.
2. Розпорядник приймає необхідні організаційні та технічні заходи для
захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або
випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання,
поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
3. Користувач при заповненні форми зворотного зв'язку підтверджує, що:
• вказує достовірну інформацію про себе, вся інша інформація надається
Користувачем на його власний розсуд.
• ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею.
Ознайомлення з умовами цієї Політики і проставлення галочки під
посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір,
зберігання, обробку персональних даних, що надаються Користувачем.
Зміна Політики конфіденційності.
Чинне законодавство
1. Розпорядник має право вносити зміни в справжню Політику
конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата
останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її
розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
2. До цієї Політики і відносинам між Користувачем і Розпорядником, що
виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає
застосуванню право України.
3. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між
Користувачем і Розпорядником, обов'язковим є дотримання претензійного
порядку врегулювання суперечки.
Made on
Tilda